Kurs

Innføring i tillaging håndbok internkontroll mat

16. feb 2022, kl. 12:00–14:00
Medlem BKLF kr 500,- eks mva Andre kr 750,- eks mva
Påmeldingsfrist 20. september

I dette kurset skal deltagerne få en bedre forståelse av tillaging av håndbok internkontroll mat. Du får en innføring i avviksrapportering, rutinebeskrivelser, flytskjema og fareanalyse, foruten eksempel på skjema. Kurset er beregnet for ansvarlige for internkontroll i bakeri, konditori, utsalg og andre interesserte.

Alle virksomheter som driver med produksjon, salg og servering av mat er underlagt strenge restriksjoner fra myndighetene. For å kunne sikre trygg mat er det viktig at bedriften tar internkontroll mat på alvor.

Om du skulle få uanmeldt besøk av mattilsynet i dag, hadde du da hatt den dokumentasjonen som kreves?

Dette kurset har en innføring i hvordan lage internkontrollsystem- mat. Du får en innføring i avviksrapportering, rutinebeskrivelser, flytskjema og fareanalyse, foruten eksempel på skjema.

Kurset vil holdes på Teams, og kursholder vil bruke PP-presentasjon for å illustrere.

Det vil legges til rette for spørsmål mellom sekvenser.