BKLF

Innhold

  • BKLF
  • Artikler
  • Workshop 3 #merav – felles løft for sunt kosthold

Workshop 3 #merav – felles løft for sunt kosthold

Hensikten med workshopen er å komme frem til konkrete tiltak for å nå målene i intensjonsavtalen, og på programmet står blant annet «tiltak for å få folk til å spise mer grovt».

I arbeidet med å gjøre det enklere for folk å ta sunnere valg, er det «viktig ikke bare å fokusere på hva folk må spise mindre av, men også hva de må spise mer av», sier helse og omsorgsminister Bent Høie.

Norske helsemyndigheter har satt seg et mål om at den norske befolkningen skal spise 20% mer grovt innen 2021, og både Helsedirektoratet og bakerbransjen skal bidra til at forbrukerne lettere kan velge sunne og grove produkter i en hektisk hverdag.

For å følge helsemyndighetenes anbefalinger, bør inntak av grove kornprodukt til sammen gi 70 og 90 gram sammalt mel eller fullkorn per dag for henholdsvis kvinner og menn. Dette får du i deg om du spiser fire brødskiver fra et brød merket med 76-100% grovhet på Brødskala’n. Kun 25% av befolkningen har i dag et inntak på anbefalt mengde. Bakerbransjen har mulighet til å påvirke forbrukeren til å ta sunnere valg, i og med at vi produserer hverdagsmat til hele Norges befolkning. Et sunnere kosthold hos folk flest vil gi store helsegevinster, samtidig som det vil spare samfunnet vårt for milliardkostnader.

Baker- og konditorbransjens Landsforening (BKLF) har på vegne av medlemsbedriftene signert tilslutningsavtalen om tilrettelegging av et sunnere kosthold med Helse- og omsorgsdepartementet, og ønsker å bidra aktivt til at næringen og myndighetene når målene om et sunnere kosthold for befolkningen. #merav workshopen er en del av dette arbeidet, og programmet har temaer som «suksesshistorier fra handelen» og «avgjørelser under kognitiv uttømning og effekten av «nudging policies»». Sistnevnte innslag holdes av Mathias Ekström fra NHH.
Resten av programmet finner du i pdf-fila under.
Program PDF: Program-fellesloft 18apr2018_detaljert

Vi vil oppfordre alle som har signert tilslutningsavtale om å melde seg på workshopen her, og dersom du enda ikke har signert, oppfordrer vi til å skrive under avtalen og bli med på workshop.

Helsedirektoratet (2016) https://helsedirektoratet.no/nyheter/bransjesamarbeid-for-sunnere-valg