BKLF

Innhold

Kurs i riktig merking av bakervarer

Etter de nedslående resultatene i merkesjekken 2018, som omhandlet brød og brødvarer, har BKLF sammen med Mattilsynet nå satt sammen et kurs som vi tilbyr til Norges bakerbransje. Kurset blir holdt på Næringslivets hus i Oslo, 7.mai 2019.

Hele 85% av de kontrollerte produktene i Merkesjekken hadde feil eller mangler. Dette er dessverre et dårligere resultat enn ved de tilsvarende tilsynene i 2013 og 2014. Riktig merking er et vesentlig grunnlag for god mattrygghet, samt tilliten til bransjen og produktene. Det er derfor svært viktig at regelverket for merking av mat blir fulgt, og resultatene viser at det helt klart er behov for tiltak for å møte disse utfordringene. 

Det er virksomhetenes ansvar å gjøre seg kjent med regelverket, og å sørge for at merkingen er riktig på alle sine produkter. For å bidra til å øke kompetansen om merking i bransjen, slik at regelverket blir etterlevd på en bedre måte fremover, holder vi nå kurs for bakerier i Norge. Kurset vil gi innblikk i relevante forskrifter, næringsmiddel juss, forskning på allergener og løsninger for bedre merking og oversikt.

Kurset er beregnet forpersoner som arbeider med merking av produkter i bedriften, og er åpent for alle. Medlemmer i BKLF får kurset gratis, mens ikke-medlemmer må betale en kursavgift på kr. 1250,-

Påmeldingsfrist: 30.04.19

Se program og meld deg på kurset her