Baker- og Konditorakademiet

Vi er baker- og konditorbransjens nøytrale tilbyder av tjenester og kompetanse. Hos oss kan du få hjelp til å utvikle deg som fagperson, til bedriftsutvikling eller du kan få hjelp til alt bedriften må ha på plass av internkontrollsytem.

Råvarer og foredling

Styrke kunnskap om råvarer, produksjonsmetoder, håndverksferdigheter og prosesser og produktutvikling i baker- og konditorfaget

Mattrygghet

Opprettholde mattrygghet i hele verdikjeden og utvikle kostnadseffektive løsninger når utfordringer oppstår.

 

Kosthold og helse

 

Bygge opp kunnskap som er relevant for grove kornprodukter og hvilken effekt dette har på et balansert kosthold

Klima og miljø

Kunnskap om bærekraftig produksjon, effektivitet, valg av produksjonsmetode, optimal råvareutnyttelse, reduksjon av svinn og avfallshåndtering