BKLF

Innhold

Stortingsbygningen foto: stortinget.no

Politikk og myndighetskontakt

BKLF har prioritert følgende saker som det jobbes særlig med:

  • Etablere en avgiftsfri grense for sjokolade- og sukkervareavgiften for bakeri- og konditoribransjen slik at norske konditorier slipper alt byråkratisert med denne særavgiften.
  • Forenkle og avbyråkratisere de offentlige krav om rapportering og statistikk for småbedrifter.
  • Stille krav om merking av opprinnelsesland på importerte bakervarer.
  • Søke om prosjektmidler for å styrke kunnskapen og inspirasjonen hos bakerne til å øke bruken av norsk matmel.
  • Øke lærlingetilskuddet og/eller fjerne arbeidsgiveravgift på lærlinger.