Erlend Løken Volden

Fagansvarlig Kurs og kompetanse

Erlend er utdannet diplombaker, og har mangeårig erfaring som produktutvikler. Erlend jobber med lærlinger i opplæringskontoret BKO, kurs og kompetanse for bransjen, bakefaglig rådgivning og håndverksbakeriordningen.