BKLF

Innhold

BKLF som nettverkkoordinator

BKLF har tilgang til internasjonale nettverk som gir informasjon og kunnskap om samme bransje i andre land.