Innhold

Uten fagarbeidere: Ingen matnasjon

 • 23. sep 2021

Digital landskonferanse for rekruttering til restaurant- og matfagene

Vi inviterer til landets største møtearena for alle som er opptatt av kompetanse og rekruttering til mat- og måltidsbransjen.

Mat- og måltidsbransjen er en av få komplette verdikjeder. Produksjonen av mat gir også økonomiske ringvirkninger innenfor områder som transport, byggevirksomhet, infrastruktur, og reiseliv. Med god tilgang til råvarer, høy grad av matsikkerhet og en bærekraftig industri, kan Norge tilby mat- og drikkeopplevelser av høy kvalitet. Denne posisjonen trues riktignok av manglende rekruttering til bransjen.

På konferansen retter vi fokuset mot blant annet dette:

 • Hvordan sikre rekrutteringen til bransjer i vekst og med gode utviklingsmuligheter for den enkelte.
 • Presentere de mest aktuelle trendene og antatte endringene.
 • Du vil blant annet møte myndigheter, arbeidslivets parter, skoler, forskere og andre som jobber med disse problemstillingene. Du vil også treffe flere engasjerte ungdommer som har bestemt seg for en karriere i restaurant-, mat og måltidsbransjen.


Hvem passer konferansen for:

Konferansen dekker temaer som er relevante for alle som er opptatt av rekruttering, kompetanse og utvikling av restaurant-, og matfagene: 

 • Rådgivere og karriereveiledere i grunnskole og videregående skole
 • Faglærere i restaurant- og matfag og mat og helse
 • Faglærere i arbeidslivsfag og utdanningsvalg
 • Opplæringskontorer
 • Prøvenemdmedlemmer
 • Medlemmer i relevante laug og nemder
 • Bedriftsrepresentanter

Arrangørene av konferansen:

Sjømat Norge
NHO Mat og Drikke
NHO Service og Handel
NHO Reiseliv
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Fellesforbundet
Norges Kokkemesteres Landsforening
Baker- og konditorbransjens landsforening
Foreningen for opplæringskontorene i restaurant- og matfag

Påmelding og program
Nærmere informasjon om påmelding og program kommer om kort tid.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne: