Medlemskap og fordeler

Medlemskap i bransjeforeningen for baker- og konditoribransjen gir en rekke økonomiske og faglige fordeler.

Medlemsfordeler:

Rabatt i Opplæringskontoret

Rekruttering og opplæring i bedrift er helt nødvendig om faget skal leve videre. inn i fremtiden.

Som bedriftsmedlem i BKLF får du rabatt på deltakelse i bransjens eneste opplæringskontor som utelukkende jobber med baker- og konditorutdanning.  Gjennom en samarbeidsavtale med opplæringskontoret får du tilgang til flinke lærlinger, kunnskap om opplæring i bedrift og større underveis i læretiden som faglig leder og daglig leder.

Rabatt på bransjearrangement

BKLF arrangerer årlig en rekke arrangement som du som bedriftsmedlem blir invitert på. Det er viktig å bygge gode møteplasser slik at kunnskap og relasjonsbygging kan skapes på tvers av verdikjeden.

BKLF samarbeider om å arrangere Cerealfagdagen som er en viktig møtearena mellom bransje, forskning, akademia, og myndigheter, media og alle andre som jobber med cerealprodukt.

BKLF arrangerer også sosiale samlinger, fagkonferanser, landsmøter, messeturer, konkurranse og konferanser gjennomføres årlig.

Tilgang til nasjonalt og internasjonalt nettverk

BKLF har et nasjonalt og internasjonalt kontaktnett som gir informasjon og kunnskap om bransjen. Dette får du som bedriftsmedlem nytte av.

Som bedriftsmedlem i BKLF får du tilgang til dette kontaktnettet. Dette gir muligheter for utveksling og kompetansebygging. I tillegg jobber BKLF inn mot offentlige instanser og myndigheter for å påpeke og koordinere bransjens synspunkter og holdninger. BKLF har god oversikt over utdanningssystemet for yrkesfag ved å være representert i Faglig Råd for Restaurant og Matfag.

Gratis bruk av Brødskala`n på all emballasje

Merkebrukere som er bedriftsmedlemmer i BKLF får gratis bruk av brødskalamerket på all emballasje og presentasjon. Merkebrukere som ikke er medlem, betaler et årlig vederlag på inntil kr. 150.000

Bruk av brødskalamerket forutsetter i begge tilfeller en egen  avtale mellom merkeeier (BKLF) og merkebruker.

Gratis fagblad

Som bedriftsmedlem i BKLF får du gratis abonnement på bransjebladet Baker og Konditor. Dette flotte fagbladet informerer, engasjerer og inspirerer folk som jobber i bransjen vår.

Bladet inneholder både praktisk stoff som oppskrifter, ideer og kommentar til utvikling, trender og utfordringer som bransjen står overfor. Du finner også stoff fra gjesteskribenter i ulike fagmiljøer som står vår bransje nær. 

Tilgang til kompetansenettverk

Kompetanse er viktig for å skape de beste forutsetningene for lønnsom drift.

Som bedriftsmedlem i BKLF får du tilbud å delta på en rekke kurs og kompetansenettverk. BKLF bidrar med å søke ekstern finansiering av slike prosjekt slik at medlemmer får tilgang til rimeligere og relevante kurs og fagnettverk som kan bidra til å lære mer. BKLF står bak etableringen av Diplombakerutdanningen, et prosjekt som gjennomføres i samarbeid med NMBU og Nofima.

Les mer om våre kurs på www.bakerkonditor.no og www.bklf.no

Visma fordel ansatt

Visma fordel ansatt

Dette fordelsprogrammet gir alle BKLF- medlemmer tilgang på ferdig forhandlede innkjøpsavtaler hos 40 leverandører.

Avtalen er ifølge Visma, blant de beste i markedet, og hjelper deg å spare både tid og penger på dine innkjøp. Avtalene dekker de fleste områder av administrative innkjøp, slik at du kan bruke tiden din på bedriftens faktiske virksomhet.

Har du spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt!