Medlemskap og fordeler

Medlemskap i bransjeforeningen for baker- og konditoribransjen gir en rekke økonomiske og faglige fordeler.

Medlemsfordeler bedriftsmedlemmer
Medlemsfordeler personlige medlemmer

Gratis bruk av Brødskala`n på all emballasje

Merkebrukere som er bedriftsmedlemmer i BKLF får gratis bruk av brødskalamerket på all emballasje og presentasjon. Merkebrukere som ikke er medlem, betaler et årlig vederlag på inntil kr. 150.000

Bruk av brødskalamerket forutsetter i begge tilfeller en egen  avtale mellom merkeeier (BKLF) og merkebruker.

Rabatt i Opplæringskontoret

Rekruttering og opplæring i bedrift er helt nødvendig om faget skal leve videre. inn i fremtiden.

Som bedriftsmedlem i BKLF får du rabatt på deltakelse i bransjens eneste opplæringskontor som utelukkende jobber med baker- og konditorutdanning.  Gjennom en samarbeidsavtale med opplæringskontoret får du tilgang til flinke lærlinger, kunnskap om opplæring i bedrift og større underveis i læretiden som faglig leder og daglig leder.

Gratis fagblad

Som bedriftsmedlem i BKLF får du gratis abonnement på bransjebladet Baker og Konditor. Dette flotte fagbladet informerer, engasjerer og inspirerer folk som jobber i bransjen vår.

Bladet inneholder både praktisk stoff som oppskrifter, ideer og kommentar til utvikling, trender og utfordringer som bransjen står overfor. Du finner også stoff fra gjesteskribenter i ulike fagmiljøer som står vår bransje nær. 

Faglig og sosialt nettverk

BKLF har et nasjonalt og internasjonalt kontaktnett som gir informasjon og kunnskap om bransjen. Dette får du som bedriftsmedlem nytte av.

Som bedriftsmedlem i BKLF får du tilgang til dette kontaktnettet. Dette gir muligheter for utveksling og kompetansebygging. I tillegg jobber BKLF inn mot offentlige instanser og myndigheter for å påpeke og koordinere bransjens synspunkter og holdninger. BKLF har god oversikt over utdanningssystemet for yrkesfag ved å være representert i Faglig Råd for Restaurant og Matfag.

Næringspolitisk påvirkning for bransjen

  • Stille krav om merking av opprinnelsesland på importerte bakervarer.
  • Søke om prosjektmidler for å styrke kunnskap og inspirasjon hos bakerne til å øke bruken av norsk matmel.
  • Øke lærlingetilskuddet og/eller fjerne arbeidsgiveravgift på lærlinger.
  • Forenkle og avbyråkratisere offentlige krav om rapportering og statistikk for småbedrifter.

Gratis fagblad

Som personlig medlem i BKLF får du gratis abonnement på bransjebladet Baker og Konditor. Dette flotte fagbladet informerer, engasjerer og inspirerer folk som jobber i bransjen vår.

Bladet inneholder både praktisk stoff som oppskrifter, ideer og kommentar til utvikling, trender og utfordringer som bransjen står overfor. Du finner også stoff fra gjesteskribenter i ulike fagmiljøer som står vår bransje nær. 

Faglig og sosialt nettverk

BKLF har et nasjonalt og internasjonalt kontaktnett som gir informasjon og kunnskap om bransjen. Dette får du som bedriftsmedlem nytte av.

Som bedriftsmedlem i BKLF får du tilgang til dette kontaktnettet. Dette gir muligheter for utveksling og kompetansebygging. I tillegg jobber BKLF inn mot offentlige instanser og myndigheter for å påpeke og koordinere bransjens synspunkter og holdninger. BKLF har god oversikt over utdanningssystemet for yrkesfag ved å være representert i Faglig Råd for Restaurant og Matfag.

Visma fordel ansatt

Visma fordel ansatt

Dette fordelsprogrammet gir alle BKLF- medlemmer tilgang på ferdig forhandlede innkjøpsavtaler hos 40 leverandører.

Avtalen er ifølge Visma, blant de beste i markedet, og hjelper deg å spare både tid og penger på dine innkjøp. Avtalene dekker de fleste områder av administrative innkjøp, slik at du kan bruke tiden din på bedriftens faktiske virksomhet.

Har du spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt!