BKLF

Innhold

Ønsker innspill fra bransjen

Nyhet

Publisert

bilde av en spørreundersøkelse

BKLF gjennomfører årlig en bransjeundersøkelse for å kartlegge utvikling og behov bransjen har til ulike tjenester i fremtiden. Tilbakemeldingen er svært verdifull, og det tar kun et par minutt å svare.

Bransjen er i endring og bransjeforeningen står foran viktige veivalg fremover, og det det viktig å be om innspill og råd på hvordan organisasjonen skal tilpasse seg de forventningene som kreves av oss. Gjennom denne undersøkelsen er det mulighet til å gi ris og ros for det arbeidet som bransjeforeningen gjør. Tilbakemelding er svært verdifull for BKLF. Hjelp oss derfor til å bli en bedre bransjeforening for bransjen.

Undersøkelsen gjennomføres ved å klikke inn her:

 https://url.quenchtec.net/lwBABvJb