BKLF

Innhold

Svært god mottagelse for det nye opplæringskontoret

Fagansvarlig i BKO, Kjetil Dale Aas.

Fagansvarlig i BKO, Kjetil Dale Aas.

Baker- og konditorbransjens nye opplæringskontor (BKO) er nå godt i gang med arbeidet for å tilrettelegge for en best mulig læretid for baker- og konditorelevene. BKO har nå etablert seg med over 20 medlemsbedrifter i Hordaland og Rogaland.

«Vi begynner med disse regionene, for vi vil ikke gape over for store stykker om gangen» sier Kjetil Dale Aas, som er fagansvarlig i det nye opplæringskontoret. Han har blitt svært godt mottatt de stedene han har besøkt, og i tillegg har han fått mange henvendelser fra andre fylker. Dette tyder på at det tilbudet som fins i dag, ikke har vært tilfredsstillende nok for Baker- og konditorbransjen. Baker- og konditorlærlinger vokser ikke på trær, og mange bedrifter har kontaktet BKO for å få hjelp til å få tak i lærlinger.

Også skoler som tilbyr restaurant- og matfag har kontaktet oss med ønske om at vi hjelper dem med tilrettelegging for elevene. I løpet av den korte perioden vi har holdt på, har vi vært rundt på en del skoler for å bli kjent med elevene, og hjulpet dem i gang med forberedelser til læretiden. Noe av det vi har gjort, er å få elever ut i sommerjobb i bedrifter som er potensielle læreplasser for dem. Vi har altså allerede fått til et svært godt samarbeid med fagskolene.

Aas vil oppfordre alle baker- og konditorelever til å kontakte BKO slik at de kan sette dem i kontakt med bedriftene som har lærlingeplasser. «Også elever som har fått lærlingejobb kan kontakte oss. Da kan vi se på om det er muligheter for bedriften de skal jobbe for å bli medlem hos oss» sier Aas.

Etableringen av et opplæringskontor som jobber for baker- og konditorbransjen, og for de elevene som vil inn i dette yrket, har vist seg å være etterlengtet.