Bli medlem i BKLF

Med bedriftsmedlemskap i BKLF blir du en del av et faglig fellesskap som samler og hever bransjen

Last ned brosjyren vår om bedriftsmedlemskap

Med en historie som strekker seg helt tilbake til 1898 har Baker- og konditorbransjens Landsforening 125 års erfaring som pådriver for fagets rammebetingelser og interesser. Vår administrasjon består av fem ansatte som hver dag jobber for å sikre våre nær 120 medlemsbedrifter en forutsigbar hverdag hvor fagkompetansen står i fokus.


Vi jobber med...

BKLF jobber systematisk med politisk påvirkning i næringspolitiske saker som påvirker bransjen.

  • Forenkle og avbyråkratisere offentlige krav om rapportering og statistikk for småbedrifter.
  • Stille krav om merking av opprinnelsesland på importerte varer.
  • Søke om prosjektmidler for å styrke kunnskapen og inspirasjonen hos bakerne til å øke bruken av norsk matmel.
  • Øke lærlingetilskuddet og/eller fjerne arbeidsgiveravgift på lærlinger.
Bygger omdømme for bransjen

BKLF samarbeider med flere aktører for å bygge positivt omdømme for bransjen. Vi står blant annet bak satsningen på et norsk baker- og konditorlandslag. Vi er engasjert i myndighetenes mål om et sunnere kosthold med mindre salt og sukker og mer grove kornprodukter. Og vi bidrar med informasjon og tiltak for å redusere matsvinn.

Faglige og sosiale møteplasser

BKLF inviterer årlig våre bedriftsmedlemmer til en rekke arrangementer, som blant annet Baker- og Konditorkonferansen og Cerealfagdagen. Vi er opptatt av å dele kunnskap og skape relasjoner på tvers av verdikjeden. BKLF har også et nasjonalt og internasjonalt kontaktnett som våre medlemmer får tilgang til.

Kompetansenettverk

 Som bedriftsmedlem i BKLF får du tilbud om å delta på en rekke kurs. BKLF står bak Baker- og konditorakademiet og etableringen av Diplombakerutdannelsen.

Utdanning og rekruttering

 BKLF er aktive i arbeidet med å styrke utdanningsløpet til bakere og konditorer i Norge slik at lærlinger som kommer ut i bedrift har mer relevant kunnskap når de starter som lærling. Vi er blant annet representert i Faglig råd for Restaurant- og matfag, og engasjert i bransjens opplæringskontor.