Stortingsbygningen

Næringspolitikk og myndighetskontakt

BKLF har prioritert følgende saker som det jobbes særlig med:

  • Stille krav om merking av opprinnelsesland på importerte bakervarer.
  • Søke om prosjektmidler for å styrke kunnskap og inspirasjon hos bakerne til å øke bruken av norsk matmel.
  • Øke lærlingetilskuddet og/eller fjerne arbeidsgiveravgift på lærlinger.
  • Forenkle og avbyråkratisere offentlige krav om rapportering og statistikk for småbedrifter.

Næringspolitiske saker

  • Gunnar Bakke
  • Direktør