BKLF

Innhold

Diplomutdanning for bakere - basiskurs om korn, mel og baketeknologi, 1. samling

 • 21. apr 2020til 22. apr 2020
 • Nofima AS (Osloveien 1, 1430 Ås) i Akershus
 • Pris: 26.300 kr
 • Påmeldingsfrist 13. mars 2020

Diplomutdanning for bakere er et utdanningstilbud som bygger på svennebrev i bakerfaget. Utdanningen er utviklet i et samarbeid mellom Baker- og Konditorbransjens Landsforening (BKLF), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Nofima AS. Kurset består av basiskurs, samt selvvalgte fordypningsområder.

NB! Før du går inn og melder deg på, så må du ha en pdf av fagbrevet ditt tilgjengelig slik at du kan laste det opp direkte ved påmelding.
kalenderbilde - brød - kurs

Tid og sted

1. samling: 21. - 22. april 2020
2. samling: 20. - 21. oktober 2020
3. samling: 13. - 14. april 2021
Eksamen: 20. - 21. april 2021
Samlingene gjennomføres på Nofima AS (Osloveien 1, 1430 Ås) i Akershus

 

Basiskurset består av tre (3) samlinger på to (2) dager hver. Kursteorien gjennomgås på samlingene, men er i stor grad lagt opp som selvstudie på nett, blant annet med videoer, nettpresentasjoner, selvtester og lignende. Teorien skal danne bakgrunn for praktiske bakeforsøk samt aktiviteter og det er økt forståelse gjennom kombinasjon av teori og praksis som er det man i hovedsak jobber med på samlingene. Deltakerne skal gjennomføre et obligatorisk prosjektarbeid mellom samlingene, og deltagerne skal presentere dette prosjektarbeidet på siste kursdag. Et godt gjennomført prosjektarbeid er en forutsetning for å få tildelt diplomet. NMBU tilbyr basiskurset i samarbeid med Nofima AS.

I tillegg til basiskurset, så må deltakerne bestå to fordypningskurs. Fordypningsområdene er valgfrie, og kan være to kurs på minimum en dag hver, eller annen form for faglig utvikling, for eksempel strukturert hospitering, deltakelse i nettverk og lignende. Relevante kursbevis fra tidligere gjennomførte kurs kan bli godkjent etter faglig vurdering.

For å oppnå tittelen Diplombaker kreves 1) deltakelse på samlingene og gjennomføring av obligatoriske aktiviteter i tilknytning til disse, 2) gjennomført prosjektarbeid evaluert til karakteren bestått, 3) gjennomført 2-dagers skriftlig hjemmeeksamen med karakter bestått og 4) gjennomført to godkjente fordypningskurs.

Det er Bakernes- og konditorbransjens Landsforening (BKLF) som tildeler diplomet som bevis på godkjent Diplombakerutdanning. Diplomet blir utdelt på førstkommende Landsmøte etter ferdigstilt kurs.

Eksamen i basiskurset gjennomføres som hjemmeeksamen noen dager etter 3. samling. For å kunne gå opp til eksamen, kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsskjema finner du på her, eller du kan kontakte SEVU på tlf 67 23 03 00.  

Målgruppe og faglig nivå

Målgruppen for kurset er ansatte i bakerbransjen med fagutdanning baker- og konditor fra videregående skole, og med yrkespraksis fra bakerbransjen. Kurset bygger på grunnutdanningen i bakerfag og ligger på et høyere nivå. Foreleserne formidler forskningsbasert kunnskap. 

Hva skal deltakerne lære – og hvordan?

Når kurset er gjennomført skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskap og god forståelse av:

 • Bakeprosess for brød og gjærdeigsprodukter
 • De viktigste funksjonelle egenskapene i mel som har betydning i bakeprosessen
 • Brød/bakervarers betydning for ernæring og helse
 • Hvordan variasjoner i melkvalitet påvirker prosess og produktkvalitet
 • Betydning av andre ingredienser, bakehjelpemidler og tilsetningsstoffer
 • Sensorikk og enkle forbrukerundersøkelser
 • Større helhetsforståelse av korn og mel som råvare i verdikjeden

I denne kursrunden legger vi enda mer vekt på baketeknologi, og bruker mer tid i bakeriet for å koble teorien tettere opp mot praksis.

Deltakerne skal, etter å ha gjennomført kurset, kunne anvende kunnskapene i egen bedrift, kommunisere faglige problemstillinger og drøfte mulige løsninger med spesialister innen området, innhente mer / ny kunnskap til bedriften og bidra med cerealfaglig kompetanse til bedriftens produktutvikling.

Om påmelding 

NB! Før du går inn og melder deg på, så må du ha en pdf av fagbrevet ditt tilgjengelig slik at du kan laste det opp direkte ved påmelding. 

Kursavgiften inkluderer kursmateriell, lunsj og kaffepauser. Utgifter til reise og opphold må dekkes utenom.

Det er et begrenset antall plasser. Prinsippet «første mann til mølla» er gjeldende. Vi tar forbehold om at det er tilstrekkelig antall påmeldte til at kurset kan holdes.

Avmelding

Påmelding er bindende. Avmelding etter påmeldingsfristen belastes med en avgift på kr 8000. Ved avmelding senere enn 10 virkedager før kursstart eller ved manglende fremmøte belastes full kursavgift.