BKLF

Innhold

BKLFs Fagkonferanse i Stjørdal

Målet er å skape nye møteplasser og nye nettverk mellom bedrift, skole, elever, lærlinger, lærere og fagarbeidere. Konferansen er gratis å delta på og vi oppfordrer alle til å benytte anledningen til å snakke med nye personer i bransjen.

Fagkonferansen er utsatt grunnet Covid-19
Fagkonferansen 2020 illustrasjonsbilde

13.30 – 13.35 Velkommen til Fagkonferanse

13.35 – 14.05 BKLf informerer om arrangement, aktiviteter og saker bransjeforeningen jobber med.

14.05 – 15.35 BKO Opplæringskontor informerer om rekruttering, kurs og fagutdanning i bransjen

15.35 – 16.00 Råvareleverandør presenterer nyheter

16.00 – 16.30 BKLF orienterer om pågående dialoger og prosesser med myndigheter som berører bransjen 

16.30 – 17.00 Hvordan kan ditt bakeri bli sertifisert som "Håndverksbakeri"