BKLF

Innhold

Generalforsamling BKLF 2020

 • 8. jun 2020
 • Videokonferanse Microsoft Teams
 • Påmeldingsfrist 31. mai 2020

Årets formelle generalforsamling i BKLF hvor alle medlemmer er invitert til å delta.

GJENNOMFØRES SOM VIDEOKONFERANSE
videokonferanse
Program:
 • Velkommen
 • Presidentens tale
 • Navnopprop
 • Valg av møteleder
 • Godkjenning av innkallingen
 • Godkjenning av sakslisten
 • Godkjennelse av forretningsorden
 • Valg av to møtedeltagere til å undertegne protokollen
 • Valg av tre personer til tellekorps
 • Godkjenning av årsregnskap for Baker- og konditorbransjens Landsforening og BKLF AS 2019
 • Godkjenning av revisor og revisors honorar
 • Andre saker som er meldt til behandling
 • Valg av styre
 • Valg av valgkomité
 • Kontingent for 2021