Innhold

Fagfornyelsen i bakerfaget – modul 1

I dette kurset ønsker vi å inspirere lærere på neste års vg2 baker- og konditorfag til hvordan man kan pirre elevers utforskertrang og hvordan de kan forstå bakerfaget.

Dette kurset er første modul av til sammen tre. Denne modulen kommer til å ta for seg en del grunnleggende begreper og metoder i det nye læreplanverket, med utgangspunkt i noen enkle bakeforsøk. Det vil i forkant av kurset bli holdt et teorikurs på Teams.

I de neste to modulene kommer vi til å gå mer i dybden på ulike råvarer, elteteknikker, fermenteringsprosesser og deigføringer, med utgangspunkt i forskjellige bakeforsøk.

Felles for alle modulene er at de kommer til å ha en utforskende profil, der det legges opp til at det skal kastes ball og sparres hele veien.

Lunsj er inkludert i kursavgiften. Kursdeltagere må selv ha med rent arbeidstøy.

Kurset vil bli gjennomført innenfor de anbefalte smittevernstiltak som er gjeldende på tidspunktet kurset blir avholdt. Alle kursholdere og deltagere må bruke munnbind.

Skulle du ha spørsmål om kurset utover dette, kan du kontakte fagansvarlig i Baker- og Konditorakademiet Erlend Løken Volden