Innhold

Generalforsamling 2021 - Baker- og Konditorbransjens Landsforening

 • 17. jun 2021Kl. 10:00–12:00
 • Teams
 • Påmeldingsfrist 16. juni

17. juni avholder Baker- og Konditorbransjens Landsforening sin generalforsamling. På grunn av pandemien blir det i år som i fjor et digitalt møte. Alle medlemmer er velkomne til å delta, men husk å meld dere på!

Generalforsamlingen i Baker- og Konditorbransjens Landsforening blir avholdt på Teams den 17. juni 2021.  Årets generalforsamling skal behandle følgende saker:

 1.  Navneopprop
 2.  Valg av møteleder
 3.  Godkjenning av innkallingen
 4.  Godkjenning av sakslisten
 5.  Godkjennelse av forretningsorden
 6.  Valg av to møtedeltagere til å undertegne protokollen
 7.  Andre saker som er meldt til behandling

   7. 1.  Godkjennelse av styrets forslag til vedtektsendringer

 1.  Godkjenning av årsregnskap for Baker- og Konditorbransjens Landsforening og BKLF AS 2020
 2.  Valg av revisors honorar og godkjenning av revisors honorar.
 3.  Valg av styre
 4.  Valg av valgkomité
 5.  Kontingent for 2022

 

For å kunne delta på møtet må du melde deg på slik at vi kan sende deg en innloggingslenke.