Innhold

Workshop om matsvinn for håndverksbakerier

  • 3. mar 2021Kl. 13:00–14:00
  • Gratis

Som vi alle sikkert vet, er bakevarer en av matvaregruppene med høyest matsvinn. Som bransje har vi et kollektivt ansvar for å gjøre noe med dette, og på denne workshopen kan du få litt drahjelp til å komme i gang med å redusere matsvinn i din bedrift.

Det er snart fire år siden vi fikk på plass "Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn" mellom myndighetene og hele verdikjeden for mat i Norge. Målet med avtalen er å halvere matsvinnet innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål. Siden den gang er over 100 bedrifter tilsluttet arbeidet med å rapportere matsvinnet sitt og jobbe med tiltak, blant annet fem håndverksbakerier.

Vi vil gjerne ha med flere bedrifter i arbeidet og Matvett inviterer nå til en digital workshop i samarbeid med BKLF og Norsk institutt for bærekraftsforskning (NORSUS), både for de bakeriene som har tilsluttet seg avtalen og alle andre som føler seg kallet. Målet er å hjelpe dere i gang ved å sikre felles forståelse av matsvinndefinisjonen og hvordan målinger skal gjennomføres, samt å rekruttere flere til å signere bransjeavtalen, helt kostnadsfritt.

KuttMatsvinn2020-prosjektet er avsluttet etter fire år. Her har blant annet Åpent Bakeri deltatt og bidratt til å utvikle og teste hvordan registrering av matsvinn fra bakerier og deres utsalgssteder skal foregå. De har også vært med på å utvikle en verktøykasse med opplæringsprogram og kommunikasjonsmateriell mot kundene. Denne verktøykassen skal nå videreutvikles og tilgjengeliggjøres for de som forplikter seg til arbeidet. 

Program:

  • 13:00 - 13:10   Velkommen og introduksjon v/Matvett og BKLF
  • 13:10 - 13:20   Resultater fra KuttMatsvinn2020 v/NORSUS
  • 13:20 - 13:40   Datainnsamling 2020: Definisjon, systemgrenser og rapportering v/NORSUS
  • 13:40 - 14:00   Spørsmål fra bakeriene

Hvis du ønsker å delta på workshopen, send en e-post til agh@matvett.no, så sender vi deg en innkalling.