Arrangement

Digitalt seminar - Nasjonal standard for svenneprøver

18. okt 2022, kl. 14.00–17.00 Teams
Påmeldingsfrist 11. oktober

I forbindelse med fagfornyelsen og nye læreplaner, ønsker BKLF å ta opp igjen arbeidet med en nasjonal standard for svenneprøver i baker- og konditorfaget.

Vi vil med dette invitere medlemmene i svenneprøvenemdene i alle fylker til et digitalt seminar for å delta i dette arbeidet.

Før seminaret må deltagerne ha satt seg godt inn i læreplanene for vg3 bakerfag / konditorfag, hvordan metodikken i fagfornyelsen påvirker opplæring og vurderingspraksis i våre fag, og hvordan sluttkompetansen i fagene best kan prøves i selve svenneprøven.

Det vil bli lagt til rette for gode diskusjoner i plenum og det vil bli gruppearbeid. Vi har ikke et mål om å bli ferdige i løpet av denne dagen, men vi håper å komme et godt stykke på vei.

Mer detaljert program for dagen vil komme etter sommerferien.