Kurs, Tariff

Digitalt kurs i lokale forhandlinger

17. aug 2022, kl. 10.00–12.00 Teams
Ingen deltakeravgift

Er du ny i forhandlerrollen eller ønsker du en oppfriskning av tariffavtalenes regler om lønnsforhandlinger? Da er dette kurset noe for deg.

NHO Mat og Drikke tilbyr medlemmer en innføring i tariffavtalenes regler om lokale lønnsforhandlinger, og hvordan bedriften kan få til en god prosess i praksis.

Kurset gir også innblikk i de sentrale lønnsforhandlingene og hvordan disse spiller inn i forholdet til din bedrift.

Du får råd om hvordan lokale forhandlinger skal gjennomføres, som for eksempel hvordan du skal forstå og bruke de fire kriterier som forhandlingsgrunnlag.

Kurset er først og fremst for deg som er ny i forhandlerrollen og for deg som ønsker en oppfriskning av tariffavtalenes regler om lønnsforhandlinger.

Punkt som blir tatt opp i kurset:
  • Innføring i forholdet mellom sentrale og lokale lønnsforhandlinger
  • Gjennomgang av reglene i tariffavtalene om lokale lønnsforhandlinger
  • De fire kriterier: økonomi, produktivitet, konkurranseevne og framtidsutsikter
  • Tips og råd om hvordan forhandlingsprosesser med de tillitsvalgte gjennomføres i praksis
Kurset er aktuelt for bedrifter som:
  • er bundet av tariffavtaler som regulerer gjennomføring av reelle lokale lønnsforhandlinger.
  • ikke formelt er bundet av en tariffavtale, men som velger å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger.

Kurset er gratis og kun for medlemmer i NHO Mat og Drikke.

For mer informasjon, se NHO Mat og Drikke