Arrangement

Generalforsamling BKLF 2022

31. mai 2022, kl. 09.00–10.30
Påmeldingsfrist 30. mai

31. mai avholder Baker- og Konditorbransjens Landsforening sin generalforsamling 2022. Vi holder i år som de to foregående årene et digitalt møte på Teams. Alle medlemmer er velkomne til å delta, men husk å melde deg på!

Dersom du har saker du vil ta opp på generalforsamlingen, er siste frist for å melde inn saker  31. mars. Årets generalforsamling skal behandle følgende saker:

  1. Konstituering
  2. Styrets beretning og revidert regnskap 2021
  3. Fastsettelse av kontingent for 2023
  4. Godkjenning av revisor og revisors honorar
  5. Valg av styre
  6. Valg av valgkomité
  7. Andre saker som er meldt 60 dager før generalforsamling