BKLF

Innhold

Ansetter ny fagansvarlig

Nyhet

Publisert

bilde av Anne Momrak-Haugan

Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen, Vest Vind Media

Skrevet av Bakeri.net

Matteknolog og baker Anne Momrak-Haugan starter å jobbe med nasjonale retningslinjer innen IK-Mat i baker- og konditorbransjen for BKLF.

Anne Momrak-Haugan starter i jobben 1. november og har lang erfaring med bransjen. Hun er utdannet bakersvenn, har mastergrad i matvitenskap i tillegg til at hun jobbet som laboratorieingeniør og kvalitetssjef. I BKLF vil Momrak-Haugan jobbe med å utvikle en bransjeveileder for IK- Mat i baker- og konditorbransjen. Målsettingen med dette er å utarbeide nasjonale retningslinjer i dialog med Mattilsynet som anerkjenner en slik standard. Gjennom denne prosessen vil mange viktige gjentakende problemstillinger mellom Mattilsynet og bransjen bli gjennomgått og fastsatt en standard for.