BKLF

Innhold

Sesamfrø tilbakekalles

Nyhet

Publisert

bilde av brød med sesamfrø

Skrevet av Mattilsynet

Sesamfrø med opprinnelse fra India og produkter med sesamfrø, blant annet bakeoff-produkter som inneholder sesamfrø med påvist etylenoksid må destrueres.

Plantevernmiddelet etylenoksid er en gass som dreper insekter og bakterier, men er kreftfremkallende hos mennesker selv ved lave doser. Både produkter og råvare skal derfor destrueres på en slik måte at det ikke går tilbake i mat- eller fôrkjeden. De skal ikke brukes som mat, dyrefôr eller gjødsel. Mattilsynet ber derfor virksomhetene om å destruere ved forbrenning.

Hvem er omfattet av tilbakekallingen?

Alle virksomheter som har mottatt og omsatt sesamfrø/produkter som inneholder sesamfrø og bakeoff-produkter fra de aktuelle partiene, er ansvarlige for å kalle tilbake varene fra markedet. De skal også informere forbrukerne om tilbakekallingen og hvilke produkter det gjelder.

Det er mange ulike varetyper som blir tilbakekalt. Det er derfor et omfattende arbeid med både kartlegging og tilbakekalling av varer.

Destruksjon

De tilbaketrukne varene skal destrueres ved forbrenning. Det er viktig at bedrifter som har avtaler om å levere kasserte produkter til dyrefôr er klar over at disse produktene skal destrueres.