Cerealfagdagen 2021 – Utsatt til 8. mars 2022

Grunnet gjeldende smittevernsregler, blir det vanskelig å gjennomføre dette arrangementet på nåværende tidspunkt. vi har derfor besluttet å flytte det til 8. mars. Påmelding åpner etter nyttår. Vel møtt, vi gleder oss til å se deg ctil neste år!

Den økte etterspørselen etter plantebaserte matvarer åpner nye muligheter for cerealbransjen. På Cerealfagdagen får du høre mer om disse mulighetene, og møte gründere som satser.

Økt plantebasert etterspørsel er også utgangspunktet for Matkorninitiativet. Målet er å øke produksjonen og forbruket av norsk matkorn og proteinvekster. For å lykkes vil aktørene styrke forsknings- og innovasjonsarbeidet. Du får høre hvilke muligheter de ulike aktørene ser for seg.

Å utvikle bakevarer med sunne og attraktive, men i bransjesammenheng utradisjonelle, ingredienser som for eksempel grønnsaker eller alger krever ny kunnskap. Forskere og fagfolk viser hva som må til for å skape gode produkter.

Program

8.30 Kaffe, frokost og mingling

9.30 Velkommen ved forskningssjef Kristin Hollung i Nofima

Mikroalger i brød – om utfordringer og muligheter ved forsker Anne Rieder i Nofima

Mer korn til mat ved Anne Kjersti Uhlen, professor NMBU og forsker i Nofima

Flowfood har suksess med plantebaserte produkter basert på nordisk råvarer ved daglig leder Richard Nystad

Bakeskole – hvordan bruke grønnsaker i bakevarer ved Nofimabaker Fredrik Andresen.

10.40 Pause, kaffe, mingling

Kl. 11.10 Om forbrukere og bærekraftstanker ved Nofima-forsker

Norsk matproduksjon og bærekraft ved forsker Klaus Mittenzwei i Ruralis

Lunsj

13.00 Om Matkorninitiativet

Aktører fra ulike deler av verdikjeden forteller om hvilke muligheter de mener at initiativet gir.

Per Christan Rålm, fagsjef i Fellesskjøpet presenterer initiativet

Anders Klaseie, Korn- og sauebonde og leder av kornutvalget i Bondelaget forteller om mulighetene for bøndene

Gunnar Bakke, daglig leder i BKLF viser mulighetene for bakerbransjen

Aina Lien, fagsjef sunnhet og ernæringer skisserer mulighetene for dagligvarebransjen og forbrukerne.

14.00 Pause, kaffe og mingling

14.30 Sunne og bærekraftig innovasjoner

Bakeskole – hvordan øke norskandelen i bakervarer ved Nofimabaker Fredrik Andresen

Ulike og utradisjonelle melfraksjoner gjør det mulig å utvikle nye produkter. Hør erfaringene fra Sverige ved Christian Malmberg, Food R&D Prosjektleder i Lantmännen

Nye innovative produkter og løsninger ved medgründer Ingunn Brunstad Anstensrud i Sorte Havre

Oppsummering

Dagens avsluttes senest kl. 15.30