BKLF

Innhold

Gratis bruk av Brødskala`n på all emballasje

Merkebrukere som er bedriftsmedlemmer i BKLF får gratis bruk av brødskalamerke på all emballasje og presentasjon. Merkebrukere som ikke er medlem, betaler et årlig vederlag fra kr 10 000 – kr 50 000

Bruk av merke krever uansett egen signert avtale av merkebruker.