BKLF

Innhold

Tilgang til kompetansenettverk

Kompetanse er viktig for å skape de beste forutsetningene for lønnsom drift.

Som bedriftsmedlem i BKLF får du tilbud å delta på en rekke kurs og kompetansenettverk. BKLF bidrar med å søke ekstern finansiering av slike prosjekt slik at medlemmer får tilgang til rimeligere og relevante kurs og fagnettverk som kan bidra til å lære mer. BKLF står bak etableringen av Diplombakerutdanningen, et prosjekt som gjennomføres i samarbeid med NMBU og Nofima.

Les mer om våre kurs på www.bakerkonditor.no og www.bklf.no