BKLF

Innhold

Rabatt på bransjearrangement

BKLF arrangerer årlig en rekke arrangement som du som bedriftsmedlem blir invitert på. Det er viktig å bygge gode møteplasser slik at kunnskap og relasjonsbygging kan skapes på tvers av verdikjeden.

BKLF samarbeider om å arrangere Cerealfagdagen som er en viktig møtearena mellom bransje, forskning, akademia, og myndigheter, media og alle andre som jobber med cerealprodukt.

BKLF arrangerer også sosiale samlinger, fagkonferanser, landsmøter, messeturer, konkurranse og konferanser gjennomføres årlig.