Personlig medlemskap

Som personlig medlem i BKLF blir du en del av Norges konditor- og bakersvenner (NKB), også kalt "Svenneklubben». Dette er faglig nettverk for alle svenner i bransjen. Formålet med felleskapet er å skape en arena og møteplass for alle bakere og konditorer i Norge. Våre medlemmer jobber både i bakeri og konditori, videregående skoler, opplæringskontor, eller er pensjonister.

I tillegg til et faglig utvekslingssted, skal Svenneklubben være en arena for sosialt samvær med likesinnede. Da våre medlemmer er spredt utover hele landet, jobber arbeidsutvalget med å arrangere turer, både i inn- og utland. Arbeidsutvalget består av André Løvaas, Jermund Myklebust, Mette Klever, Einar Martin Kålen og Aage Berge. Leder av svenneklubben er Einar Martin Kålen.

Som medlem i NKB, blir du invitert til månedlige digitale medlemsmøter. I disse møtene blir det rom for faglige diskusjoner, og gjerne med en øl. Medlemsmøtene blir holdt siste onsdag i måneden.

Medlemskap i NKB Svenneklubben koster kr 950,- i året.