NOBAKO

Vi jobber med et godt samhold i bransjen i Nord-Norge, og prøver å skape aktivitet, samhold og spennende reiser sammen med våre medlemmer. 

Styret:
Silje Blomsø, leder
Kristian Wiik 
Tore Willhelmsen
Bjarne Mosås