Vestlandsk Bakerforbund

Vestlandsk Bakerforbund ble stiftet 8. mai 1938 i Bergen. Lokale sammenslutninger og distriktsforeninger fra Vestlandet hadde overbevist bakere om at de hadde felles problemer å løse. Ikke minst gjaldt dette innbyrdes priskrig i økonomiske svartår for hele landet. En større organisasjon av lokale krefter ville sveise sammen innad og gi styrke utad. Solidariteten var begynt å slå rot i et miljø der man altfor lenge hadde nok hver med sitt.

Styrets medlemmer:

Svein Arne Aksland - styreleder

Logo Vestlandske

 

Vedtekter for Vestlandsk Bakerforbund