BKLF

Innhold

  • BKLF
  • Artikler
  • Bransjeveileder for håndtering av smittevern

Bransjeveileder for håndtering av smittevern på serveringssteder

Nyhet

Publisert

bakevarer

Baker- og Konditorbransjens landsforening anbefaler ny bransjeveileder for håndtering av smittevern på serveringssteder utarbeidet av NHO Reiseliv.

For våre medlemmer blant bakere og konditorer er det viktig å få i gang så normal kafédrift som mulig innenfor de gjeldende smittevernreglene. Dette er en bransje som har blitt hardt rammet av krisen og som trenger å få hjulene i gang igjen. Vi håper denne veilederen kan hjelpe dem i dette arbeidet, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Det er juridisk avdeling i NHO Reiseliv som har utarbeidet bransjeveilederen og den tar utgangpunkt i tre hovedprinsipp for smittevern som Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har basert sine veiledere på:

  • God hygiene.
  • Redusert kontakthyppighet mellom personer.
  • Syke personer skal være i isolasjon/karantene.

Les mer om veilederen på NHO reiselivs hjemmesider.

GÅ TIL VEILEDEREN HER.