BKLF

Innhold

Hevd sertifiseres som håndverksbakeri

Nyhet

Publisert

bilde av tildeling Hevd håndverksbakeri

HEVD – Bakeren Torget AS i Trondheim fikk i dag tildelt bransjens eget sertifisering av merket "Håndverksbakeri"

Bakerier som får tildelt dette merke satser på fagutdanning og godt håndverk gjennom å være godkjent lærebedrift, har en stor andel faglært personale, opprettholder håndverkstradisjoner og bruker norske råvarer. Som medlemmer av et fellesskapet i bransjeforeningen, bidrar også disse bedriftene til at den norske baker- og konditorbransjen kan fortsette å levere lokalt, godt, norsk kvalitetshåndverk til forbrukerne.  HEVD- Bakeren Torget AS er en glimrende ambassadør og blir derfor nå sertifisert som "Håndverksbakeri".

Nedgangen vi har sett i fagutdanning innen restaurant- og matfag i Norge, er med på å svekke norske mattradisjoner. Ekte håndverk står for kvalitet, og derfor vil Baker- og Konditorbransjens Landsforening med det nye fellesmerket "Håndverksbakeri", gjøre det enklere for forbrukerne å skille gode håndverksbakerier fra bakerier som bruker mange ufaglærte og importerer fryst deig fra utlandet. Vi mener det er viktig at forbrukerne blir gjort klar over forskjellene mellom et håndverksbakeri som utvikler og produserer sine egne produkter, og bakerier som steiker en vare de har fått ferdig fra utlandet, slik at forbrukeren kan ta bevisste, kunnskapsbaserte valg. 

Baker- og Konditorbransjens Landsforening (BKLF) har de siste årene jobbet hardt for å fremme fagutdanningen. Diplombakerutdannelsen ved NOFIMA/NMBU (5 studiepoeng), er etablert som tilbud for videreutdanning, egen baker- og konditorlinje på videregående blir en realitet fra 2021 og BKLF har også etablert eget opplæringskontor for baker- og konditorfagene. I tillegg til å heve kompetansen, er profilering av bransjen viktig for å øke interessen for faget.