BKLF

Innhold

Innkalling til generalforsamling BKLF

BKLF innkaller medlemmene sine til generalforsamling torsdag 4 juni 2020 kl 11.00 -13.00 på Scandic Hotels St. Olavs Plass, Oslo

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:

  1. Registrering - velkommen
  2. Styrets beretning og revidert regnskap
  3. Fastsettelse av kontingent for kommende år
  4. Godkjenning av revisor og revisors honorar
  5. Valg av styre
  6. Valg av valgkomite´
  7. Andre saker som styret eller medlemmer har tatt opp 60 dager før generalforsamling

Påmelding til generalforsamlingen sendes gunnar@bakerkonditor.no