BKLF

Innhold

  • BKLF
  • Artikler
  • Kjenner du noen som har vært 40 år i bransjen?

Kjenner du noen som har vært 40 år i bransjen?

BKLF har flere måter å hedre personer som har gjort en solid innsats for bransjen og felleskapet på. En av utmerkelsene er 40 års medaljen.

Kriteriene for å få denne 40 års medaljen er personer som har stått i bransjen i 40 år og helt eller delvis drevet egen næringsvirksomhet. Oppmerksomheten blir delt ut årlig på BKLFs Landsmøte.

Kjenner du noen som oppfyller disse kriteriene, kan du sende en epost til gb@nhomd.no  med navn på personen litt bakgrunnsinformasjon om hva denne personen har arbeidet med i disse 40 årene.