BKLF

Innhold

Nå er portalen for kompensasjonsordning klar

Den 21. april lanseres portalen www.kompensasjonsordning.no Nå anbefales bedrifter i bransjen å registrere sine søknader om kompensasjon for faste kostnader som følge av redusert salg under Covid-19.

Når du fyller ut søknadsskjemaet blir du bedt om å oppgi foretakets omsetning og kostnader.

For at det skal bli lett å fylle ut søknadsskjemaet, bør du finne fram:

 • Tall for måneden du søker tilskudd:
  • Faste, unngåelig kostnader for måneden du søker tilskudd
  • Omsetning for måneden du søker tilskudd
 • Tall for disse tidligere periodene:
  • Omsetning for tilsvarende måned i 2019.
  • Omsetning for januar og februar 2019
  • Omsetning for januar og februar 2020

Hvis foretaket ikke var etablert i mars 2019, trenger du kun tall for 2020.

Du skal ikke legge ved dokumentasjon i søknaden, men må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør om det.

Hvilke tall for uunngåelige, faste kostnader spør vi etter:

 • Leie lokale
 • Lys, varme
 • Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.
 • Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l
 • Regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l
 • Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
 • Forsikring og avgifter på transportmidler
 • Kontingenter med fradragsrett
 • Forsikringspremie
 • Netto rentekostnader

Du må gjøre en vurdering av om utgiftene i sin helhet kvalifiserer for støtte, eller om de må justeres. Du finner informasjon om dette i veilederen. For eksempel må du passe på at du bare fører opp den delen av utgiften som hører til måneden du søker støtte om. I tillegg må du ta bort variable komponenter av kostnaden, for eksempel om den delen av bilforsikringspremien som er knyttet til kilometerstand.

Les mer og fyll ut søknadsskjema på: https://kompensasjonsordning.no/disse-kan-fa