BKLF

Innhold

Informasjonsmateriell rundt merking av mat lansert

Nyhet

Publisert

Alle ferdigpakkede matvarer skal være merket med visse obligatoriske opplysninger. Mattilsynet har nå ferdigstilt informasjonsmateriellet «Kort om merking av matvarer, med sjekkliste». Det gjør det lettere for forbrukerne å sammenligne matvarer og ta velbegrunnede valg.

Merkingen skal være korrekt, gi tilstrekkelig informasjon og ikke villede forbrukerne. I merkingen skal det blant annet informeres om hva matvaren inneholder og næringsinnholdet. Kravene gjelder salgsenhet til forbruker. Emballasjen og det som står på den, må sees på som en helhet, særlig ved vurdering av villedning. Selve emballasjen, teksten og bilder eller symboler som er brukt, medvirker til at forbrukerne danner seg et inntrykk av matvaren. Også opplysninger på nettsider, i annonser og reklame, skal være i tråd med regelverket.

Les mer på Mattilsynets hjemmesider eller brosjyren:
«Kort om merking av matvarer, med sjekkliste».