Innhold

Pals støtter TV-aksjonen og utfordrer hele bakeri-Norge

Nyhet

Publisert

bilde av TV-aksjonen 2020

TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid med å bekjempe plast i havet. Hvert år havner åtte millioner tonn plast i havet. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Vi skal redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene.

Pals er en produsent og grossist av varer og tjenester til bakeri- og storhusholdningsmarkedet. Pals er opptatt av bærekraft i hele verdikjeden. Vi er miljøfyrtårnsertifisert, debiosertifisert, har tatt plastløftet og har hatt et godt samarbeid med WWF siden 1994.

Pals støtter TV-aksjonen og oppfordrer hele bakeri-Norge til å gjøre det samme

Pals bidrar til årets TV-aksjon gjennom flere aktiviteter, blant annet gjennom denne Spleisen, der vi oppfordrer bakere i Norge til å bli med på Spleiselaget!

Hva går pengene til?

Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker i Sørøst-Asia.

TV-aksjonsmidlene går til øremerkede tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand.

Pengene som blir samlet inn går uavkortet til TV-aksjonen og blir utbetalt direkte til TV-aksjonen sin konto.

Du kan få ditt bidrag synlig med logo på denne spleisen. Bidraget blir først synlig på giverlisten når pengene har kommet inn på konto. Vi anbefaler derfor å betale med Vipps eller kort, slik at bidraget blir synlig med en gang.