BKLF

Innhold

Har du hørt om svenneklubben for Norges konditor- og bakersvenner?

Nyhet

Publisert

bilde av baker

Bli personlig medlem i BKLF, og blir automatisk med i et spennende nettverk av andre fagfolk. I dette nettverket møter du 40 andre likesinnede medlemmer fra hele bransjen, fra bedrifter, videregående skoler, opplæringskontor, pensjonister eller fra leverandører.

Formålet med dette felleskapet, er å skape en arena og møteplass for privatpersoner med svennebrev i baker- og konditorfagene. på tvers av hele bransjen. Det har allerede vært avhold en fagtur til København som var meget vellykket. Nå planlegges nye felles arrangement for 2021 som bli lagt ut på bransjekalenderen til BKLF

Medlemskapet for inneværende år er kr 850 ,- og inkluderer årsabonnement på fagbladet Baker og Konditor.