BKLF

Innhold

Veileder for digitale endringsprosesser

Nyhet

Publisert

NHO Mat og Drikke har medvirket i utviklingen av en ny veileder som skal hjelpe bedrifter å gjennomføre vellykkede digitale endringer i arbeidslivet i samarbeid med tillitsvalgte.

Sammen om endring er et dialogverktøy for ledere og tillitsvalgte som ønsker å samarbeide om digitale endringer på bedriften. NHO Mat og Drikke har vært arbeidsgiverrepresentant i utviklingen av veilederen som er utviklet av LO med støtte fra Kompetansepolitisk råd.  

Verktøyet hjelper tillitsvalgte og ledere gjennom viktige spørsmål og bestemmelser som bidrar til å få et godt resultat, i tillegg til at det gir dokumentasjon på partsprosessen.

Erfaringer viser at digital omstilling krever et godt og reelt partssamarbeid. Når det allerede er etablert et slikt samarbeid, blir erfaringer fra tidligere prosesser nyttige under digitalisering.

Dialogen bygger på rollen som ledere og tillitsvalgte har etter tariffavtale/hovedavtale og Lov om arbeidsmiljø.

Veilederen er gratis og kan bli et nyttig verktøy i bedriftenes digitale transformasjonsprosesser.

 

Les mer om veilederen på www.sammenomendring.no/