Innhold

Hjelp oss til å bli bedre!

BKLF gjennomfører årlig en bransjeundersøkelse for å kartlegge utvikling og behov bransjen har for ulike tjenester i fremtiden. Tilbakemeldingen din er svært verdifull, og det tar kun et par minutter å svare.

Baker- og konditorbransjen er i stadig endring, og det siste året har de fleste bedrifter merket dette spesielt godt. Strukturelle endringer i bransjen gjør at bransjeforeningen står ovenfor viktige veivalg i tiden som kommer, og derfor er det ekstra viktig for oss med innspill om hvordan vi på best mulig måte kan tilpasse oss forventninger fra bransjen.

I denne undersøkelsen har du mulighet til å gi både ris og ros. Dersom du gir oss din mening om bransjeforeningen, hvilke forventninger og krav du har til oss og arbeidet vi utfører, vil du bli med på å forme en bransjeforening som samsvarer med dine behov.

Din tilbakemelding er svært verdifull for BKLF. Hjelp oss å bli en bedre bransjeforening!