Innhold

Første kurs om fagfornyelsen for faglærere er gjennomført

Baker- og konditorakademiet v/ Erlend Løken Volden, avholdt i forrige uke det første praktiske kurset i fagfornyelsen for faglærerne.

Fagfornyelsen trer i kraft på vg2 baker og konditor fra og med kommende høstsemester, og dette kurset skal introdusere lærerne for de nye læreplanene. Erlend var aktiv i prosessen med utformingen av læreplanene, og kjenner disse svært godt. Han er også en av forfatterne av de nye lærebøkene som kommer i april neste år.

Erlend Løken Volden er kursholder i fagfornyelsen i bakefaget.

Dette kurset er første av tre moduler, og skal hjelpe faglærerne med måter å vekke elevenes utforskertrang og hvordan de kan forstå bakerfaget. Det tar for seg en del grunnleggende begreper og metoder i det nye læreplanverket, med utgangspunkt i noen enkle bakeforsøk.

"Det er fantastisk at skole og bransje knyttes sammen og støtter og løfter hverandre for å få til nye og gode ambassadører for fagene i fremtiden"

Vi har snakket med en av faglærerne som deltok på kurset, Ellen-Christine Timmermann Lendengen. Hun sier at det er meget positivt for både fagene, bransjen og elevene at det nå opprettes egne baker og konditorlinjer. "Med Vg 2 baker og konditor, får elevene faglig dybde fra første skoledag. Det vil både elever, skole og bransje få nytte av, og sammen kan de enklere bygge gode og faglige samarbeid for å styrke fagene til elevenes beste. Det vil styrke fagenes identitet, og faglærerne får utøve en yrkespraksis som får et høyere fokus på fagets bredde og egenheter. Å undervise handler om å skape motivasjon for læring og utvikling hos den enkelte elev, og først når elevene er motiverte kan man undervise på en måte som vil skape vekst og utvikling", sier Ellen - Christine.

Hvordan var det å være deltaker på fagfornyelseskurset?

- Kurset var godt forberedt, og det var en hyggelig og faglig dyktig diplombaker som ledet oss faglærere gjennom en dag med ulike baketekniske forsøk. Personlig liker jeg godt å få delta aktivt i prosessene, ikke bare være tilskuer og passiv tilhører. Dette kombinerte Erlend på en veldig bra måte. Kurset var en kombinasjon av teori og praksis, og det var fokus på brød og deigføringer. Med ulike fermenteringsprosesser, rundvirking, varierte oppslag, rask snitt og steik fikk vi alle en god dose ekte bakekunnskap, levert av en foreleser med ekte lidenskap for faget. Vi fikk også en god innføring i ulike meltyper og viktigheten av glutenproteinenes egenskaper i en deig. I tillegg gav han oss en innføring i hvordan man baker etter "bakerens prosent", som nå er implementert i de nye læreplanene. Dette er nytt for mange av oss faglærere, så det var en viktig del å ta med. Meget bra! Kanskje kunne en redusert noen av bakeforsøkene for å få litt mer tid på slutten. Da kunne vi reflektert og vurdert produktene noe mer. En diskusjonsrunde rundt dette, men vi rakk det meste. Vi fikk vurdert, smakt og sett på ulike strukturer, krumme og skorpe på brødene. Lærerikt kurs, og meget bra at Erlend var åpen for at vi hele tiden kunne stille spørsmål underveis i de ulike prosessene. Flott at han vinklet kurset både for håndverks- og industribakere, sier Ellen - Christine.

Syns du dette var et nyttig kurs?

- Ja absolutt! Det er viktig at vi lærere er med på kurs og følger med på nye trender og det som rører seg ute i bransjen. Vi er helt nødt til å holde oss oppdatert på hva som skjer ute i bedriftene. Erlend dro oss gjennom et faglig dypdykk om mel og vann som blir til fantastiske sluttprodukter, alt etter hvordan man blander, elter og bearbeider de ulike råstoffene man tilfører deigen; å bake brød er ikke bare å bake brød. Faglige kurs for faglærere er absolutt noe det bør fokuseres på fremover, ikke minst i forbindelse med fagfornyelsen og at vi nå har fått opprettet Vg2 baker og konditor. Det er en stor endring kontra det å undervise på Matfag, og vi trenger påfyll i form av slike kurs for å bli dyktige og oppdaterte faglærere som kan forberede våre elever på hva de vil møte når de skal ut i lære i ulike bedrifter?

Kursdeltagerne er aktive gjennom hele kurset.

Føler du deg bedre rustet til å møte høstens baker- og konditorelever nå når du har gjennomført dette kurset?

- Ja, som jeg sa ovenfor, så er det positivt at vi yrkesfaglærere er klare til å ta imot morgendagens elever og hva det vil være fokus på i opplæringen fremover? Vi må være klare til å drive en opplæring som er relevant for fagene og fremtidens trender og teknologi. Dette synes jeg BKLF tar et godt tak i når de ser viktigheten og verdien av å arrangere slike faglige kurs for oss som driver med opplæring. Det er fantastisk at skole og bransje knyttes sammen og støtter og løfter hverandre for å få til nye og gode ambassadører for fagene i fremtiden. Sammen skal vi skape selvstendige, reflekterte og kreative fagfolk.

- Det jeg likte ekstra godt, var at det var en teoretisk innføring før den praktiske delen, og at det følges opp med flere moduler. Som regel har et enkelt kurs litt lett for å "renne ut i sanden", men nå må vi hente frem igjen og diskutere hva vi lærte sist gang. En bygger stein på stein og drar kunnskapen med seg, en form for "dybdelæring" som jo har stor plass i fagfornyelsen. Viktig at vi fikk en innføring i ulike typer deiger, oppslag og ikke minst teorien om melet og vannets egenskaper. Hva skjer når vann møter mel og fyller på med andre typer råvarer. Hvordan kjemi, tid og temperatur er viktige komponenter i bakeprosessen. Kurset var informativt, aktivt og nyttig, og jeg gleder meg allerede til neste modul. Det er viktig at vi faglærere kommer sammen fra ulike skoler og diskuterer og finner en felles forståelse for utøvelse av fagene i skolen.