BKLF

Innhold

Profiler din bedrift som "Håndverksbakeri"

Sertifisering av Hevd-bakeriet Torget AS i Trondheim

Ønsker du å synliggjøre for kunder og forbrukere at bedriften din har søkelys på fag, håndverkstradisjoner og norske råvarer? Da oppfordrer vi deg til å sende inn en søknad om å bli sertifisert som "Håndverksbakeri" i dag.

Med det nye fellesmerket Håndverksbakeri, tydeliggjør bedriften for forbrukerne at bakeriet er med på å opprettholde ekte håndverkstradisjoner i Norge. Bakerier med Håndverksbakeri-merket satser på fagutdanning gjennom å være godkjent lærebedrift med lærlinger. I tillegg har de en stor andel faglært personale i produksjonen, og opprettholder håndverkstradisjoner ved å lage bakevarer fra grunnen av og å bruke norske råvarer. "Håndverksbakeriene" er medlemmer av et bransjefellesskap, og jobber for at den norske baker- og konditorbransjen kan fortsette å levere lokalt, godt og norsk kvalitetshåndverk til forbrukerne.  

 

27 bedrifter har til nå blitt godkjente "Håndverksbakeri" og profilerer seg med fellesmerket. Bildet over er fra sertifiseringen av Hevd-bakeriet Torget AS i Trondheim i oktober. 

 

Søknadsskjema og kriterier for å bli godkjent "håndverksbakeri" finner du her.