Innhold

#MerAv vil gjøre idretten sunnere

Idrett og betydningen av et sunt kosthold er uløselig knyttet til hverandre. Av denne grunn har #MerAv nå rettet søkelyset på hvordan man gjennom idretten kan gjøre det lettere å ta sunnere valg. Grove kornprodukt, frukt og grønt og sjømat skal nå bli mer relevant i idrettssammenheng.

Under #MerAv-seminaret "På lag med idretten" i mars, poengterte flere av innlederne hvor vanskelig det kan være å endre kostholdsvaner i voksen alder. Det er derfor av stor betydning å etablere møteplasser med barn og unge der sunt kosthold har en naturlig plass.

Det som er så gledelig med #MerAv-samarbeidet, er at det utelukkende handler om å fremme det vi skal spise mer av. Det i seg selv gir en positiv drivkraft og et enormt spillerom til å omfavne alle ideer som kan bidra til at flere får et sunnere og bedre kosthold.

Idretten har nå blitt et satsingsfelt for #MerAv. Til tross for gode prosjekter ligger vi fremdeles bak målsetningen om å øke konsumet av grove kornprodukt med 20 prosent innen 2021, slik det er formulert i intensjonsavtalen for et sunnere kosthold.  

Tema i det åttende #MerAv-møtet var "På lag med idretten". Bak fra venstre: Gunnar Bakke (BKLF), Kristin Lundanes Jonvik (Norges idrettsforbund), Trude Nordli (Sjømat Norge) og Anne Hilde Midttveit (Lerøy Seafood Group).

Nå vil vi rette oss mer mot idretten for å bruke den arenaen idretten skaper til å fremme betydningen av et sunt kosthold.

– I bunn og grunn handler det om å rekruttere flere inn i vår næring, og at flere ser verdien av sunt kosthold – både i idretten og i andre sammenhenger. Det er derfor gledelig å se disse initiativene for å nå unge, og for å skape flere entreprenører, sier Gunnar Bakke, direktør i BKLF.  

Tilby annet enn kaker og boller

I Webinaret fortalte innlederne fra både BAMA, Sunn Idrett og Mesterbakeren om sine prosjekter for å nå ut til unge med gode kostholdsvaner.

Gikk du glipp av webinaret kan du se det her

- Vi ser at barna lytter når kjente idrettsprofiler snakker om sine kostholds-, søvn- og treningsvaner sier Pia Gulbrandsen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i BAMA-gruppen.

Gulbrandsen fortalte at BAMA i sitt Eat – move – sleep konsept, jobber for å skape gode kostholdsvaner hos unge. Noen virkemidler er blant annet å bruke forbildene og deres vaner og budskap til å nå ut i bredden. BAMA, som har sponset både ski- og fotballandslaget i en årrekke, har også benyttet seg av YouTubere og influencere for å nå ut til de yngre målgruppene.

Beathe Lo, kategorisjef i Mesterbakeren, kunne fortelle hvordan de har hatt suksess med sitt grovbrød Idrett for alle.  1 krone fra hvert brød går til lokale aktivitetstilbud for barn med nedsatt funksjonsevne. Brødet har bidratt til økt andel salg av grove brød.

Partene i #MerAv-samarbeidet (BKLF, NFGF og Sjømat Norge) gleder seg til videre samarbeid med idretten, og håper dette kan være med på å bidra til et sunnere kosthold og økt inntak av grove kornprodukt, frukt og grønt og sjømat blant barn og unge.

Les mer om #MerAv-samarbeidet her.