Innhold

Ny storsatsing på kompetanse

Kompetanseprosjektet «Matindustrien 4.0» ble avsluttet i desember og et nytt 3-årig prosjekt, «FREMtid for kompetanse» er nå i gang.

Rekrutteringen har startet og målet er 40 deltakerbedrifter fra næringsmiddel- og sjømatindustrien.  -Vi håper selvfølgelig at mange av bedriftene fra det forrige prosjektet blir med, men vi har også plass til mange flere, sier prosjektleder Lars Lindland. Han var også prosjektleder i «Matindustrien 4.0»

Prosjektet skal blant annet gi bedriftene et bedre grunnlag for å utnytte nåværende og fremtidig kompetanse blant ansatte, samt flere treffpunkter for samhandling på tvers av funksjoner og avdelinger, økt kompetanse i prosjektarbeid og veiledning i medarbeiderdrevet innovasjon og forbedringsarbeid.

Målene i prosjektet er å styrke partssamarbeidet, kompetanseoverføring mellom de ansatte, å sikre fremtidig konkurransekraft og omstillingsevne i hver enkelt bedrift og engasjere bedriften i å fremstå som en attraktiv arbeidsplass. Lindland forteller at nettverksbygging og opprettelse av klynger hvor bedrifter fra flere bransjer kan samles og lære av hverandre, blir også en sentral del av prosjektet.

Hvorfor et nytt prosjekt?

- Matindustrien er i omstilling og vekst. Drivere i kompetansebehovet er særlig teknologiskiftet og det grønne skiftet, sier Lindland. I tillegg trives folk i matindustrien, derfor blir de der lenge, kanskje hele sitt yrkesaktive liv. Tillitsvalgte og ledelse må derfor samarbeide om kompetanseutvikling av medarbeiderne. De lave søkertallene til utdanningene i våre bransjer forutsetter at de tillitsvalgte og ledelsen må snakke sammen om hvordan de best kan tiltrekke seg ny kompetanse, understreker Lindland.

Det ligger store muligheter i å dele informasjon og kunnskap, og å samarbeide bedre på tvers av avdelinger, bedrifter, bransjer og næring. -Ved å gripe disse mulighetene, skal vi skape verdifulle samarbeidsarenaer i dette prosjektet, sier Lindland.