Signering av nye tilslutningsavtaler til "intensjonsavtalen for et sunnere kosthold"

"Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold" er en avtale mellom helsemyndighetene og matbransjen. Formålet med avtalen er å gjøre det enklere for forbrukeren å ta sunnere valg, og har konkrete mål om et redusert inntak av salt, tilsatt sukker og mettet fett, og mål om et økt inntak av grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter, fisk og sjømat i befolkningen.

Den gjeldende avtalen løper til og med 31. desember 2021, og blir da erstattet av revidert intensjonsavtale. Denne ble signert 1. juni 2021, og vil tre i kraft fra og med 1. januar 2022. Avtalen løper frem til og med 31. desember 2025.

Den innsatsen hver enkelt matprodusent legger ned for å muliggjøre et sunnere kosthold, gjør i sum en betydelig forskjell. Samarbeidet, med høy grad av forpliktelse både fra aktørene i matbransjen og fra helsemyndighetene, er viktig også fremover. Vi håper derfor at så mange som mulig vil slutte seg til det videreførte samarbeidet og signerer tilslutningsavtalen før året er omme.

Da det fortsatt er stor usikkerhet knyttet til smittevern har det dessverre ikke latt seg gjøre å arrangere noe felles signeringsarrangement i høst. Arbeidet med å få signert tilslutningsavtaler for 2022-2025 pågår likevel for fullt, og flere virksomheter har allerede kommet i mål med ferdigsignerte avtaler, både fra helse- og omsorgsministeren og egen virksomhet.

Du velger selv hvilke(t) innsatsområde(r) din bedrift skal slutte seg til. BKLF organiserer, sammen med Norges frukt- og grønnsaksgrossisters Forbund og Sjømat Norge, innsatsområde 4: Økt inntak av frukt og bær, grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat, også kjent som #Merav.

Dersom du ønsker å lese mer om avtalen, kan du gjøre det på Helsedirektoratets side om Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold

Hvordan man i praksis setter opp og signerer en ny tilslutningsavtale beskrives trinn for trinn under:

  1. Last ned mal for tilslutningsavtale 2022-2025 (word) fra Intensjonsavtalen nettside.
  2. Sett inn virksomhetens navn på første side.
  3. Velg ut det eller de innsatsområdene som er relevant for virksomheten og tilpass kulepunktene i avtalens pkt. 2 slik at kun de relevante innsatsområdene står igjen.
    Fjern formuleringen "[Utgår dersom ikke relevant:]".
  4. Legg inn sted og dato på siste side.
  5. Legg inn virksomhetens navn og navn på den som signerer på siste side sammen med håndskrevet signatur.
  6. Send avtalen som pdf i høy oppløsning til BKLF solveig@bakerkonditor.no

Dersom du/dere har praktiske spørsmål om tilslutningsavtalen og signering, eller til intensjonsavtalen generelt, ikke nøl med å ta kontakt! Spørsmål om tilslutning til intensjonsavtalen kan rettes direkte til sekretariatet for intensjonsavtalen.