Større satsing på norsk matkorn

Aktørene i verdikjeden for korn og bakevarer samler seg nå bak en satsing for å øke produksjon og forbruk av matkorn og proteinvekster i Norge. Hensikten er å styrke samarbeidet fra bonde til forbruker.

Næringa, sammen med Norges fremste forskningsinstitusjoner, utvikler nå en plan for å styrke forsknings- og innovasjonsarbeidet.

Utvikling innen agronomi, teknologi og planteforedling, i tillegg til klimaendringer, gir nye muligheter for produksjon og foredling av matkorn og proteinvekster i Norge. Felleskjøpet, NMBU og Norges Bondelag står bak bransjeinitiativet Matkorninitiativet, som skal styrke satsingen på matkorn og proteinvekster. Det er et felles mål at økende markeder for plantebasert kost skal dekkes med norske råvare så langt det er mulig.

Felleskjøpet og Norges Bondelag, sammen med NIBIO, NMBU, NOFIMA, NHO Mat og Drikke, Baker– og konditorbransjens landsforening, utarbeider nå en plan for en programmessig satsing på matkorn og proteinvekster. Planen vil inneholde konkrete forslag til hvordan en samlet verdikjede skal arbeide sammen for en innovasjons- og forskningsdrevet satsing på matkorn og proteinvekster.

Vi tror at en samlet satsing må skje langs hele verdikjeden, og vi er derfor glade, men ikke overasket over, at initiativet er blitt så godt mottatt av alle aktører.  Vi er overbeviste om at det gjennom å styrke samspillet i hele verdikjeden, vil resultere i økt innsats og raskere kommersiell utnytelse av innovasjon og kunnskapsutvikling. Dette vil gi flere nye produkter, økt bruk av norske råvarer og en mulighet for økt verdiskapning for norske kornbønder, sier Anne Jødahl Skuterud i Felleskjøpet Agri.

For bakerbransjen gir dette prosjektet spennende muligheter for økt bruk av norske råvarer. Dette vil nødvendigvis medføre muligheter for bransjen til å øke kunnskapen om bearbeiding og produksjon av norsk matkorn, sier Gunnar Bakke, direktør i BKLF.