BKLF

Innhold

Ungt Entreprenørskap og #MerAv vil spre sunn matglede blant ungdom

BKLF, Opplysningskontoret for frukt og grønt og Sjømat Norge har inngått et samarbeid med Ungt Entreprenørskap (UE) i prosjektet "Sunn mat" – elevbedrift. Formålet med samarbeidet er å øke bevissthet, kunnskap og holdning til sunn og variert mat hos elever i ungdomsskolen, under fanen #MerAvGrovtGrøntogBlått.

#MerAv, som er innsatsområde 4 under intensjonsavtalen om et sunnere kosthold, har spesielt barn og unge som målgruppe i informasjonsarbeid, tiltak og produktutvikling. Dette er bakgrunnen for at organisasjonene bak #MerAv og UE nå inngår dette samarbeidet som bygger på myndighetenes kostråd og bærekraftmålene. 

Ungt Entreprenørskap Norge er en ideell organisasjon som jobber med entreprenørskap, økonomi og jobbtrening i skolen – fra barneskole til høyere utdanning. Samarbeidet med UE er et viktig ledd i vårt opplysningsarbeid, og gir oss en unik mulighet til å gjøre ungdom bevisst på alle fordelene med et variert og sunt kosthold. I tillegg kan det gi elevene en smakebit på relevante yrkesfag i matbransjen.

Som mange allerede vet, har BKLF på vegne av medlemsbedriftene signert tilslutningsavtalen om tilrettelegging av et sunnere kosthold med Helse- og omsorgsdepartementet, og ønsker å bidra aktivt til at næringen og myndighetene når målene om et sunnere kosthold for befolkningen.  

Det nye samarbeidet vi nå har inngått, skal lanseres av adm.dir. i Ungt Entreprenørskap, Grete Ingeborg Nykkelmo, på webinaret #MerAv - På lag med idretten onsdag 24. mars. 

-Vi i Ungt Entreprenørskap er utrolig glade for å få #MerAv GrovtGrøntogBlått med på laget! Vi har jo allerede hatt et samarbeid med Sunn Ungdomsmat på dette området, og vi ser at når elevene selv får jobbe i praksis og lære gjennom å erfare, er motivasjonen og engasjementet stort, sier Grete Ingeborg Nykkelmo, adm.dir. i Ungt Entreprenørskap Norge. Totalt gjennomfører ca 14.000 elever hvert år programmet Elevbedrift i ungdomsskolen, og til tross for et krevende år også i skolen dette året, har aktiviteten vært opprettholdt bra. – Med fokus på mer tverrfaglighet og dybdelæring i fagfornyelsen, og med helse og livsmestring som tverrfaglig tema, så tror vi samarbeidet med #MerAv vil være midt i blinken både for elever og lærere, sier Nykkelmo. 

Dersom du vil delta på webinaret, kan du melde deg på her