Vi gratulerer Ryfylke bakeri & konditori som vinner av Årets bakeri 2021!

Daglig leder i Ryfylket bakeri & konditori, Gunvor Fiskå, var glad for å bli kåret til Årets bakeri 2021. Foto: Kristofer Ryde, Negative

I kåringen av Årets bakeri 2021 ble det lagt ekstra stor vekt på bedriftens sammensatte fagkompetanse, og hvordan de jobber og engasjerer seg for å utvikle fagkompetansen. Juryen sier at det ikke var noe enkelt valg å kåre årets vinner, og at de tre finalistene alle er bakerier som jobber hardt for å utvikle faget, og er bevisst sin mulighet til å utvikle bransjen generelt.

Bakeriene har i dialog med juryen beskrevet hvordan de selv utvikler sin fagkompetanse, og juryen har basert sin avgjørelse på dette. Bransjens egen kåring har også blitt tillagt vekt ved juryens avgjørelse, og det var stort engasjement også i år.

Juryens begrunnelse for å kåre Ryfylke Bakeri & Konditori som vinner er at de utmerker seg med et kontinuerlig fokus over lang tid på å utvikle fagkompetanse i alle ledd i hele bakeriet.

Juryen for Årets bakeri 2021

Vigdis M. Næsseth, Fossekall as

Oddbjørn Roksvaag, Vest Vind Media as

Hilde Mortvedt, SeeNew as

Beret Mette Haga, Innovasjon Norge

 

Bakeriet har siden 1994 utdannet 21 bakere og konditorer, og alle ansatte i produksjonen har svennebrev i dag. I tillegg har bakeriet to faglærte kokker, og har nå også en lærling innenfor butikkfaget. Å ta imot praksiselever er en selvfølge, og bakeriet er også opptatt av å være en arbeidsplass for skoleungdom. De er fremtidens ansatte i bransjen!

Daglig leder, Gunvor Fiskå, uttrykker følgende: Summen av denne gjengen er helt fantastisk, og vi har et fantastisk miljø.

Juryen forstår godt at det skapes et godt arbeidsklima med så ukuelig tro på at fagkompetanse skaper en spennende arbeidshverdag. Det at de ansatte stadig får delta på ulike fagkurs, blir involvert i produktutvikling og engasjeres i ulike konkurranser bidrar også sterkt til dette.

I tillegg ser bakeriet nytten av å samarbeide med andre lokale aktører, og er også synlig på regionale arrangement.

Dermed kan vi med stolthet si at dette bakeriet jobber på en fremtidsrettet, samfunnsengasjert og bærekraftig måte; tar ansvar for utvikling av fremtidens fagfolk, løfter frem de som trenger god tilrettelegging i arbeidslivet og bidrar lokalt. Bakeriet jobber også for å bli miljøsertifisert.

Juryen legger spesielt merke til at i tillegg til å jobbe veldig seriøst og målrettet med utvikling av egen fagkompetanse, bruker også ledelsen tid på å formidle sin kompetanse videre bransjen. Dette er samfunnsengasjement på høyt hold, og vi tror at akkurat dette bakeriet vil være en attraktiv arbeidsplass også i fremtiden.

Vinneren av Årets bakeri 2021 har virkelig gjennom sitt store engasjement for fagkompetanse klart å bygge en solid bedrift som nå investerer for fremtidig vekst og utvikling. De bør være et godt eksempel for mange i bransjen!

Gratulerer til Ryfylke bakeri & konditori!