Bli med på digital workshop om matsvinn for håndverksbakerier

Matsvinn

Matsvinn

Som vi alle sikkert vet, er bakevarer blant matvaregruppene med høyest matsvinn. Som bransje har vi et kollektivt ansvar for å gjøre noe med dette, og på denne workshopen kan du få litt drahjelp til å komme i gang med å redusere matsvinn i din bedrift.

Det er snart fire år siden vi fikk på plass "Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn" mellom myndighetene og hele verdikjeden for mat i Norge. Målet med avtalen er å halvere matsvinnet innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål. Siden den gang er over 100 bedrifter tilsluttet arbeidet med å rapportere matsvinnet sitt og jobbe med tiltak, blant annet fem håndverksbakerier.

Vi vil gjerne ha med flere bedrifter i arbeidet og Matvett inviterer nå til en digital workshop i samarbeid med BKLF og Norsk institutt for bærekraftsforskning (NORSUS), både for de bakeriene som har tilsluttet seg avtalen og alle andre som føler seg kallet. Målet er å hjelpe dere i gang ved å sikre felles forståelse av matsvinndefinisjonen og hvordan målinger skal gjennomføres, samt å rekruttere flere til å signere bransjeavtalen, helt kostnadsfritt.

KuttMatsvinn2020-prosjektet er avsluttet etter fire år. Her har blant annet Åpent Bakeri deltatt og bidratt til å utvikle og teste hvordan registrering av matsvinn fra bakerier og deres utsalgssteder skal foregå. De har også vært med på å utvikle en verktøykasse med opplæringsprogram og kommunikasjonsmateriell mot kundene. Denne verktøykassen skal nå videreutvikles og tilgjengeliggjøres for de som forplikter seg til arbeidet. 

Program for digital workshop onsdag 3. mars – kl. 13.00 – 14.00

  • 13:00 - 13:10   Velkommen og introduksjon v/Matvett og BKLF
  • 13:10 - 13:20   Resultater fra KuttMatsvinn2020 v/NORSUS
  • 13:20 - 13:40   Datainnsamling 2020: Definisjon, systemgrenser og rapportering v/NORSUS
  • 13:40 - 14:00   Spørsmål fra bakeriene

 

Hvis du ønsker å delta på workshopen, send en e-post til agh@matvett.no, så sender vi deg en påloggingslink.